Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 8. júna 2021

Drahé deti, buďte pozorné! Semeno diablovo sa rozrastie medzi Mojimi úbohými deťmi. Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal. Buďte Pánovi. Milujte a bráňte Pravdu. To, čo je falošné, bude zosekané a hodené do ohňa. Bráňte Cirkev Môjho Ježiša s mečom Pravdy. Vy ste Pánovi a veci sveta nie sú pre vás.

O svoj duchovný život sa starajte. Silu vyhľadávajte v Eucharistii. Aj uprostred skúšok neste vlastnými životmi svedectvo, že ste Pánovi. Nebuďte ustarostení. Diabol vás chce oslabiť, ale vaša sila je v Pánovi. Prijímajte Milosti Pánove a budete víťazní. Choďte vpred po ceste, ktorú vám ukazujem. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love