Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 15. januára 2000

Drahé deti, dnes večer vás pozývam k modlitbe pred krížom za pokoj vo svete a spásu duší. Žiadam vás, aby ste nežili v smrteľnom hriechu,  pretože ak príde koniec vášho života v takomto stave, bude vás čakať večná smrť v pekle. Snažte sa byť svätými, pretože to je jediný spôsob, akým môže byť ľudstvo spasené. Nechcem vám prikazovať, ale prijmite Moje napomínania s pokorou. Pred Pánom máte zodpovednosť. Neutekajte od Neho. Ak sa vy, verní, otvoríte (Pánovi), Pán vás veľkoryso odmení. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love