Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 1881

Pán Ježiš:

„Beda kňazovi, ktorý si neuvažuje enormnú zodpovednosť, ktorú Mi bude musieť vrátiť.  A pastieri Cirkvi (biskupi), čo urobia pre Vieru? Veľmi veľa je pripravených opustiť svoju vieru za záchranu svojich tiel… Utrpenie, ktoré spôsobia,  nebude nikdy zahojené. Pastieri Cirkvi spôsobia zanedlho všade škandály a Svätej Cirkvi (zas) poslednú ranu.“

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love