Spread the love

 

Panna Mária ružencová Edsonovi, 13. februára 2021

Pokoj, Moje drahé deti, pokoj!

Moje deti, Ja, vaša Matka, som prišla z Neba, aby som vás požiadala o modlitbu, vieru a dôveru v Boha. Nebuďte ustarostené a nevybočujte z cesty modlitby, pretože keď sa modlíte, dážď milostí a požehnaní padá z Neba na vás a na celé ľudstvo. Nedovoľte diablovi, aby vás vzdialil od modlitby, od Boha a odo Mňa. Chce vás odradiť, aby ste sa stali slabými vo viere a (aby ste) boli otrasení súženiami a zlami týchto dnešných dní, ale nenechajte sa premôcť!

Modlitba je silnejšia než hocičo a keď sa modlíte, zvlášť Môj ruženec, satanove plány a zlá sú zničené a porazené. Takže, deti Moje: Modlite sa! Modlite sa! Modlite sa!

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Edson Glauber zomrel náhle, po krátkej chorobe, v máji 2021

 


Spread the love