Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. januára 2018

Drahé deti, nezabúdajte: vo všetkom, Boh prvý. Nech vaše životy rozprávajú o Pánovi viac ako vaše slová. Nebuďte ako farizeji, ktorí rozprávali a boli emotívni, ale ich srdcia boli ďaleko od Pána. Príde deň, kedy vás Pán požiada o účty. Ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Keď robíte rozhodnutia bez modlitby, vždy sa do nich mieša diabol. Svoje odpovede hľadajte u Boha. On je vaše všetko a vždy chce pre vás to najlepšie.

Otvorte svoje srdcia a prijmite Jeho Vôľu pre vaše životy. Smerujete v ústrety temnej budúcnosti. Ľudstvo smeruje do priepasti sebazničenia, ktoré si pripravili ľudia svojimi vlastnými rukami. Trpím pre to, čo ku vám prichádza. Niektorí, vybraní stáť pre Pravdu, príjmu, čo je falošné a Moje úbohé deti budú piť trpký kalich utrpenia. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku Svojmu Synovi Ježišovi. Choďte vpred po ceste, ktorú vám ukazujem. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love