Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 10. augusta 1880

Ak bude martýrsky väzeň (Anjelský pápež) zavolaný hlasom svojich priateľov a obrancov, bude nimi bránený, aj pod trestom smrti… Sám Pán bude trpieť druhé ukrižovanie. Ale toto druhé ukrižovanie – ktoré nie je ustanovené iba pre Neho – bude ukrižovaním tiež pre tých, ktorí ho nahradia a zastúpia. Bude pre duše, ktoré On povolá, ktoré boli ustanovené pre Neho; bude to ukrižovanie pre tých, ktorým velí vznešená autorita… pre tých, ktorí prídu  po obeť prikovanú reťazami ku skale, pre mučeníka (trpiaceho) pre Pánovu vec (zrejme onoho „Anjelského pápeža“).

Všetci povolaní budú musieť podstúpiť toto ukrižovanie… Cirkev bude musieť sledovať pomstiteľskú nenávisť namierenú na jej hlavu (pápeža). Boží Dom bude pustý.  Spočiatku budú Pánovi predstavení (kňazi) poslúchať  zákony ich svätého magistéria a to napriek hrozbám. To bude sila, ktorá ich bude ťahať smerom k Chrámu. Avšak poriadok sa bude rýchlo rúcať.

Pomsta pekla dostane k oltárom najohavnejších zo všetkých ľudí. Oni prevezmú miesta skutočných služobníkov Nášho Pána. Všetko vo svojich obradoch budú činiť proti Viere i proti zákonom svätcov. Zákon bude zaväzovať rodičov, aby nechali zvrátiť svoje deti. Toto znesvätenie bude trvať 44 dní. Veľa kresťanov sa radšej nechá usmrtiť. Po týchto neprávostiach príde Pánova odplata.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)

 


Spread the love