Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 21. apríl 2000

Drahé deti, odvráťte sa od hriechu. Vaše hriechy spôsobujú Srdcu Môjho Syna Ježiša nesmiernu bolesť. Moje úbohé deti sú vedené k zlu a ku každému druhu hriechu. Trpím pre toľkých synov a dcéry, ktorí zablúdili od svojho Stvoriteľa. Veľa sa modlite a robte nápravy za urážky učinené voči Nebeskému Spasiteľovi. Pevne verte v Pánovu dobrotu a nasledujte Ho na ceste svätosti. Odvahu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

„For my sins.“ – „(Ako odprosenie) za svoje hriechy.“

-odpoveď istého fiktívneho vyšetrovateľa,

prečo zostal pracovať na hľadaní zmiznutého dievčatka celú noc-

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

 

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love