Spread the love

 Prišli sme sem brániť svoju vieru!

Ján Huňady, najväčší vojnový hrdina uhorských dejín v bitke pri Varne, 1444

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 8. apríla 2021

Drahé deti, Boží nepriatelia budú stupňovať svoju snahu umlčať vás. Vy, ktorí ste z Pána, vyhlasujte Pravdu! Môj Ježiš potrebuje odvážnych mužov a ženy, takých, ako boli Ján Krstiteľ, ktorí budú ohlasovať Evanjelium a brániť Jeho Cirkev. Nestojte s prekriženými rukami. Budete vyhodení pre lásku a obranu Pravdy. Odvahu! Vaša odmena je v Pánovi. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a všade prinášajte svedectvo o svojej viere. Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo ku vám prichádza. Vpred! Milujem vás a vždy budem s vami.  Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

Tradičné piesne ortodoxných Srbov predstavujú Jána Huňadyho ako „fanatického križiaka, ktorý sa nasilu snaží konvertovať na katolicizmus všetok ľud, ktorý oslobodil“.[1] Akej väčšej pocty sa môže Kristovmu vojakovi dostať?

[1] MURESANU, C.: John Hunyadi: Defender of Christnedom, s. 170

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love