Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 30. decembra 2021

Drahé deti, počúvajte Pánov hlas, ktorý hovorí k vášmu srdcu. Buď poslušní voči Jeho volaniu. Žiadam vás, aby ste žili Evanjelium môjho Ježiša a všade sa snažte vydávať svedectvo o svojej viere. Nezabudnite: Boh vo všetkom na prvom mieste. Nehľadajte slávu sveta, ale hľadajte poklady neba. Príde deň, keď uvidíte vzácny pokrm, ale bude vám zabránené priblížiť sa k stolu hostiny. Toto je ten správny čas pre vás. Neodmietajte Pánovu milosť! Dajte mi svoje ruky a povediem vás k víťazstvu. Nežite vzdialení od modlitby. Len silou modlitby dokážete uniesť váhu skúšok, ktoré prídu. Milujte a bráňte pravdu. Vaša odmena je v Pánovi. Pripravil pre vás to, čo ľudské oči nikdy videli. Nebojte sa. Zostaňte pevne na ceste, ktorú som vám ukázala, a všetko pre vás skončí dobre. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love