Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. decembra 2021

Drahé deti, svojimi príkladmi a slovami ukážte všetkým, že patríte Pánovi a že veci tohto sveta nie sú pre vás. Vzdiaľte sa od každého zla a verne slúžte Pánovi. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás vzala do neba. Nežite vzdialení od môjho Ježiša. On je váš jediný a pravý Spasiteľ. Prišiel na svet, aby vám ponúkol svoju lásku a ukázal vám cestu do neba. Počujte Ho. Prijmite Jeho učenie a počúvajte, čo učí pravý Učiteľský úrad Jeho Cirkvi. Kráčate k budúcnosti veľkých zmätkov a je málo tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Vydajte zo seba to najlepšie v poslaní, ktoré vám Pán zveril, a za odmenu budete mať nebo. Všetko v tomto živote pominie, ale Božia milosť vo vás bude večná. Nedovoľte, aby vás Boží nepriateľ oklamal. Buďte opatrní: v Bohu nie je žiadna polopravda. Odvahu! Neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 28. decembra 2021

Drahé deti, cesta svätosti je plná prekážok, ale nevzdávajte sa. Čeľte svojim každodenným ťažkostiam s odvahou. Nie ste sami. Môj Ježiš je s vami, aj keď Ho nevidíte. Som vaša Bolestná Matka a trpím kvôli vašim utrpeniam. Vráťte sa k Ježišovi. Nedovoľte veciam sveta, aby vás vzdialili od môjho Syna Ježiša. Nezostávajte pripútaní k materiálnym veciam. Vaším cieľom musí byť Nebo, kde na vás budem s radosťou čakať. Žijete v dobe bolesti, no to najhoršie ešte len príde. Hľadajte silu v modlitbe a v slovách môjho Ježiša. Pristúpte k spovednici a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša. On vás očakáva v Eucharistii. Potrebujem vás! Nedovoľte diablovi, aby vás odviedol z cesty, ktorú som vám ukázala. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love