Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. decembra 2021

Drahé deti, patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a len Jemu slúžiť. Nezabudnite: ste vo svete, ale nie ste zo sveta. Dajte zo seba to najlepšie a budete štedro odmenení. Vzdiaľte sa od hriechu. Nedovoľte, aby vás diabol zotročil. Keď ste vzdialení od modlitby, stávate sa terčom Božieho nepriateľa. Kráčate do budúcnosti veľkých skúšok. Som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Buďte tichí a pokorní srdcom. Žiadam vás, aby si udrživali zapálený plameň svojej viery. Zlí pastieri spôsobia v Božom dome veľký zmätok a praví veriaci budú obeťami strašnej náboženskej diktatúry, ktorá sa všade rozšíri. Neustupujte. Môžete poraziť diabla silou modlitby. Odvahu! Milujem vás a vždy budem s vami. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 24. decembra 2021

Drahé deti, som vaša Matka a milujem vás. Dnes si pripomínate  narodenie môjho Ježiša a na zázraky Otcovej lásky. Žiadam vás, aby ste boli k sebe dobrí. Otvorte svoje srdcia a privítajte môjho Syna Ježiša, ktorý vás miluje a chce zostať s vami. Buďte učenliví. Spomínam si na ťažké chvíle, ktoré sme prežívali v Betleheme, kde nás odmietali a v každom dome, v ktorom sme hľadali útočisko, nebolo nikoho, kto by nám pomohol. Ľudia odmietli Spasiteľa, pretože videli pred sebou len muža, ktorý ťahal svojho osla, ktorý niesol tehotnú ženu. Nemali ani predstavu, že tam je Ten, kto ich môže oslobodiť od všetkej duchovnej slepoty.

V Betleheme nás nikto neprijal. Jozef iniciatívne odišiel z mesta a neďaleko od neho sme stretli dobrú Nou, ktorá nás zaviedla na skromné miesto, kde sa narodil Ježiš. Prosím vás, aby ste sa pokúsili napodobňovať príklad Noy a robili dobro všetkým. Môj Ježiš prišiel na svet, aby bol Svetlom pre tých, ktorí žijú v temnote. Počúvajte Jeho hlas. Prijmite Jeho Evanjelium, pretože len tak môžete nájsť spásu. Kráčate do budúcnosti, v ktorej budú popreté mnohé pravdy viery a všade bude veľký zmätok. Milujte Ježiša! On je Otcova absolútna Pravda. V Ňom je vaše skutočné šťastie. Buďte tichí a pokorní srdcom a všetko pre vás dopadne dobre. Vpred v láske a v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené


Spread the love