Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. decembra 2021

Drahé deti, môj Ježiš vás miluje, ale nezabudnite: On je spravodlivý sudca, ktorý každému dá odmenu podľa jeho správania v tomto živote. Oddelí pšenicu od kúkoľa. Tí, ktorí zasievajú polovičaté pravdy a spôsobujú tak duchovnú slepotu v mnohých mojich úbohých deťoch, nevstúpia do jeho večnej svätyne. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. Zradcovia viery budú konať a mnohých pomýlia. Zostaňte s Ježišom. Milujte a bráňte pravdu. Prijmite Evanjelium môjho Ježiša a počúvajte učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Som vaša bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Len silou modlitby môžete dosiahnuť víťazstvo. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. decembra 2021

Drahé deti, nedovoľte, aby vám diabol ukradol pokoj a odviedol vás z cesty, ktorú som vám ukázala. Zohnite kolená v modlitbe. Kráčate smerom k  bolestivej budúcnosti. Príde veľká vojna a len tí, ktorí milujú pravdu, zostanú pevní vo viere. Udatní vojaci v reverende budú bojovať v prospech jedinej a pravej Cirkvi môjho Ježiša a tí, ktorí si ma ctia, budú zakúšať veľkú bolesť. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Hľadajte silu v úprimnej modlitbe, v svätej spovedi a v Eucharistii. Tí, ktorí počúvajú moje výzvy, zažijú veľké víťazstvo. Vpred bez strachu! Milujem vás a budem vždy s vami! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Ten čas príde, keď Božia Prozreteľnosť utvorí nový rád, svätých Križiakov, ktorí budú mať na sebe znak kríža, alebo obraz ukrižovaného Pána. Kríž tiež budú používať ako svoju hlavnú štandardu tak, aby bol viditeľný pre všetkých. Táto zástava bude uctievaná všetkými dobrými Katolíkmi. Spočiatku sa budú tomuto rádu vysmievať všetci bezbožníci a zlí Kresťania. Ich rehot sa však čoskoro zmení na nárek; to keď budú svedkami neuveriteľných víťazstiev, ktoré Križiaci dosiahnu nad svojimi nepriateľmi – tyranmi, heretikmi a bezbožníkmi.

Ó svätí Križiaci Najvyššieho Pána! Akými ľúbivými budete v očiach veľkého Boha, ďaleko viac, než deti Izraela! Boh skrze vás učiní mnohé zázraky, také, aké nikdy žiaden národ ešte nespatril. Zničíte sektu Mohamedovu, všetkých bezbožníkov a každú sektu. Urobíte koniec všetkým herézam a svet zbavíte tyranov. Dáte ľuďom mier, ktorý potrvá až do konca časov. Zasvätíte celé ľudstvo Bohu. Ó svätí muži: Ľudia požehnaní Najsvätejšou Trojicou! Svoj triumf dosiahnete nad svetom, človekom aj diablom.

-sv. František z Paoly, 1407, list Simenonovi de Limenovi-

 


Spread the love