Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 20.6.23

Drahé deti, obráťte sa k Môjmu Synovi Ježišovi, pretože On je vaším jediným skutočným Spasiteľom. Ľudstvo kráča do priepasti duchovného zničnia. Falošné učenia povstanú a nakazia mnohé Moje úbohé deti. Mnohí budú hovoriť, že spása sa môže udiať skrze učenia odporujúce tým od Môjho Syna Ježiša a ľudstvo bude piť trpký kalich bolesti.

Vy, ktorí ste Pánovi, neste svedectvo plnej nebeskej Pravdy. Mimo Ježiša niet spásy. Odvahu! Boh očakáva vaše úprimné a odvážne Áno. Čo musíte urobiť nenechávajte na zajtra. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love