Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 2. mája 2023

Drahé deti, temnota falošných učení spôsobí veľkú duchovnú slepotu u mnohých vysvätených. Kráčate do budúcnosti, kedy mnohí vyvolení cúvnu a zaprú vieru. Veľké prenasledovanie sa rozšíri všade a pravda bude prítomná v nemnohých srdciach. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom; v Ňom je vaše skutočné oslobodenie a spása. Modlite sa za Cirkev.

Buďte verní učeniam pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Nedovoľte bahnu falošných učení, aby vás stiahli do duchovnej priepasti. Dávajte si pozor. V Bohu niet poloprávd. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love