Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. februára 2000

Drahé deti, posledné časy nastali. Nenávisť, nedostatok lásky a každý druh násilia zaplavili zem, a muži a ženy nemajú viac miesta vo svojich srdciach pre Pána. Ľudstvo každý deň umiera duchovne a veľký čierny mrak oslepuje Moje úbohé deti vedúc ich na cestu zatratenia.

Čo sa s vami stane, keď vás Ježiš požiada o zúčtovanie? Nájde viery vo vašich srdciach? Vedzte, že Nebo nežartuje. Každému povedzte, že teraz je čas veľkého návratu.

Vy, ktorí ste verní, dávajte si pozor, aby ste nepadli, pretože diabol urobí všetko, aby vás zviedol do jeho temnej vlády. Modlite sa. Veľa sa modlite. Modlitba, spoveď, Eucharistia a živé sväté Slovo Božie, toto sú zbrane na vašu obranu v tomto veľkom duchovnom boji. Odvahu! Verným sľubujem, že nikdy nezahynú. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 


Spread the love