Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 8. apríla 2023 (Biela sobota) 

Drahé deti, nemôžete dôjsť k víťazstvu bez toho, že by ste niesli svoj kríž. Nebojte sa. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašou Cestou, Pravdou a Životom. Zmŕtvychvstanie Môjho Ježiša vám dáva istotu, že nasledovaním Jeho Krokov budete víťazní.

Smrť nepremôže tých, ktorí sú verní. Vaše mená s už zapísané v Nebi. Buďte poslušní Mojim Volaniam. Nedovoľte veciam tohto sveta, aby vás nakazili a odviedli od cesty spásy, ktorú vám vyznačil Môj Ježiš a ktorá je vyučovaná pravým magistériom Jeho Cirkvi.

Príde deň, kedy nepriatelia Boha poprú Zmŕtvychvstanie a mnohí budú nakazení bahnom falošných učení. Nezabúdajte: Evanjeliová Pravda je nepopierateľná. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom a učeniami pravého magistéria Jeho Cirkvi. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen

 


Spread the love