Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi 25. apríla 2023

Drahé deti, Pravda prehlasovaná Mojim Synom Ježišom je svetlom, ktoré osvetľuje vašu cestu do Neba. Odvráťte sa od všetkého čo je falošné a zostávajte verní učeniam pravého magistéria Cirkvi Môjho Ježiša. Utečte od širokých brán a otočte sa k Tomu, ktorý jediný je vaším skutočným Spasiteľom.

Nepriatelia budú konať, aby vás odviedli od právd učených skutočnou Cirkvou Môjho Ježiša. Mnoho duší bude privedených do duševnej temnoty. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Veľa sa modlite. Ktokoľvek je s Pánom nebude nikdy porazený. Odvahu! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love