Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 20. apríla 2023

Drahé deti, na kolenách sa modlite, lebo len tak môžete uniesť váhu skúšok, ktoré prichádzajú. Muži a ženy viery budú piť trpký kalich bolesti. Budú prenasledovaní a vyhodení. Nepriatelia sa spoja a veľké utrpenie príde na Bohom vybraných. Neustupujte, budem s vami. Silu vyhľadávajte v modlitbe a v Eucharistii. Buďte verní Ježišovi a budete víťazní. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen

 


Spread the love