Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 27. augusta 2023

Drahé deti, Ja som Vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás privádzala k svätosti. Vy, ktorí Ma počúvate: nemajte strach! Žiadam vás byť vernými Mojim volaniam. Chcem, aby ste boli šťastnými už tu na zemi a neskôr so Mnou v Nebi. Nedovoľte veciam tohto sveta, aby vás odvádzali od cesty, ktorú vám ukazujem. Žijete v časoch veľkého duchovného boja. Bojujte so zbraňami Pravdy a budete víťazní. Nepriatelia sú spojení, ale vy, Moji oddaní, budete víťazní, pretože som s vami!

Neustupujte. Čas veľkej temnoty príde na Cirkev. Zostávajte v svetle Môjho Syna Ježiša. Modlite sa. Silu vyhľadávajte v Evanjeliu a Eucharistii. Neodvracajte sa od lekcií minulosti a odvráťte sa od novôt, ktoré démon všade rozširuje. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám za to, že ste mi opäť dovolili si vám pozbierať. Žehnám vás v Mene Otca i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love