Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21.10.2023

Drahé deti, odvráťte sa od hriechu, lebo len tak môžete pochopiť Moju prítomnosť uprostred vás. Hriech vás vedie k duchovnej slepote a zabraňuje vám pochopiť Pánove návrhy pre vaše životy. Buďte opatrní! Máte slobodou, ale Ja vás pozývam ustanoviť hranice svojej slobody. Nebuďte otrokmi démona. Žiadam vás udržiavať nažive plameň svojej viery. Kráčate v ústrety budúcnosti veľkej temnoty.

Svetlo Pánovo vyhľadávajte. Chce vás zachrániť, ale to záleží na vašej vôli, aby mohol konať vo váš prospech. Modlite sa. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom Božieho nepriateľa. Čiňte pokánie a vyhľadávajte milosť Môjho Ježiša skrze sviatosť spovede. Vpred! Po všetkej bolesti príde pre spravodlivých veľká radosť.Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.


Spread the love