Spread the love

 

Drahé deti, pre nedostatok pravých pastierov sa mnohé ovce rozpŕchnu. Mnohí zblúdia z pravej pastviny a stratia sa na falošných cestách. Trpím pre to, čo na vás prichádza. Kráčate v ústrety budúcnosti pochybností a neistoty. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte pevní v Pravde. Nezabúdajte: len Môj Syn Ježiš je vaša cesta, Pravda a Život.

Utečte od naširoko otvorených dverí a skrze cestu kríža vyhľadávajte nebo! Poznám vaše potreby a bude sa modliť za vás ku Svojmu Ježišovi.Odvahu! V Eucharistii je vaše víťazstvo. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

Súvisiace: https://christianitas.sk/rakusko-za-posledne-tri-roky-opustilo-katolicku-cirkev-takmer-222-tisic-ludi/


Spread the love