Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 26.na 2001

Drahé deti, dnes večer vás žiadam, aby ste v rodinách zintenzívnili svoje modlitby, lebo len takýmto spôsobom budete ochránení od útokov a nástrah diablových. Rodiny odchádzajú od Boha, pretože sa prestávajú modliť a opúšťajú kresťanský spôsob života. Trpím kvôli tým, ktorí žijú ďaleko od Boha a nezaujímajú sa o Jeho slovo. Dnes veľké množstvo rodín žije akoby boli slepými a vedú iných slepých ľudí, takže sú každým dňom bližšie k (pekelnej) priepasti.

Buďte si vedomí veľkej dôležitosti života akého Pán požaduje a opäť uvidíte svet v mieri. Ja som vaša Matka a chcem, aby ste boli svätcami. Chcem, aby sa vaše rodiny stali vzormi pre tie rodiny, ktoré žijú ďaleko od Boha. Vpred v odvahe! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + + 

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love