Spread the love

 

„Exorcizmus Emily Roseovej“ patrí medzi vydarené a napínavé filmy. Už názov napovedá o čom tento hororovo ladený snímok je. Film je pritom inšpirovaný skutočnými udalosťami, ktoré sa odohrali v Nemecku v 70. rokoch mladej žene menom Anneliese Michelová.

Ak je nejaký človek posadnutý démonickou bytosťou – tzn. zdieľa svoju telesnú schránku akoby s inou entitou – zväčša si za to môže sám svojim životom: buď sa venoval nejakým okultným praktikám, navštevoval nejaké čarodejnícke zoskupenia, kontaktoval duchov či mimozemšťanov, alebo znesväcoval kostoly či iné posvätné miesta.

Príbeh Anneliese je ale iný. Zjavila sa jej sama Panna Mária a spýtala sa jej, či by bola ochotná podstúpiť obetu, „vďaka ktorej bude mnoho duší zachránených“. Obeta spočívala v tom, že by Anneliese dala súhlas Bohu, aby bola posadnutá démonmi – a tí by cez ňu potom vyjavili mnohé skutočnosti a pravdy o tomto svete, tomto živote, aj živote druhom. Anneliese súhlasila.

Jej exorcizmus kňaz, otec Renz nahrával. Anneliese bola posadnutá šiestimi démonickými entitami, ktoré na príkaz Boha a Panny Márie museli pravdivo odpovedať na všetky otázky kňazov. Samotná nahrávka je s anglickými a nemeckými titulkami dostupná na youtube. Tu je skrátený slovenský prepis niektorých pasáží.

Démonické entity, ktoré Anneliese posadli, boli tieto: Lucifer, Kain, Judáš, Nero, Hitler a zatratený katolícky kňaz menom  otec Fleischmann. Démoni nikdy nevyslovia mená Pána Ježiša, či Panny Márie, ako ani slovo Eucharistia. Používajú eufemizmy.

Anneliese nakoniec po dlhých exorcizmoch a bojoch zomrela na celkovú fyzickú slabosť.

 

Slečna Michelová bola skutočne nádherná mladá dáma a jedného dňa bude zrejme vyhlásená za blahoslavenú a raz azda aj svätú. Nemci sa rozhodne majú ku komu modliť.

 

Originálna zvuková nahrávka s nemeckými a anglickými titulkami: https://www.youtube.com/watch?v=blLJk3PqHl4&list=PLf96_Y3Gpd_1AdkVlHpeeHReeXGqohAOz&index=1

 

 

Lucifer:

„Chcem dobyť celú Zem len pre seba. Medzitým robím bohatú korisť. Napĺňam svoje kráľovstvo. Beriem si, čo si chcem vziať a o tom ťa ešte musím presvedčiť.

Väčšina (ľudí) opustila Nazareťana (Ježiša). Aké hlúpe! Tí, ktorí sú verní, sú len malým stádočkom.

Vzal som so sebou aj Judáša! On je vždy v mojich službách. Je zatratený. Mohol sa zachrániť, ale nenasledoval Nazareťana.

Nepriatelia Cirkvi patri nám!

Ó, keby ste len vedeli, aké sú veci dole! Vizionárske deti z Fatimy to videli. Keby ste len mali poňatia… boli by ste dňami a nocami na kolenách pred bohostánkom. Musím to povedať, lebo Najvyššia Pani (Panna Mária) ma núti.

 

Otec Renz sa pýta Lucifera

„Si zodpovedný za herézy napríklad od (Hansa) Kunga? – Lucifer odpovedá: Áno a máme ich ešte viac!

 

Lucifer 

Kňazi by mali rozprávať, že existujem. Inak pôjdu dolu (do pekla)!

Dnes už takmer nikto neverí v Nepoškvrnené počatie. A Cirkev? Momentálne väčšina verí, že je to iba komunita. Modernisti ju zabíjajú viac a viac. Na tomto ťažko pracujeme a do Cirkvi vlievame veľa jedu, aby bola zdiskreditovaná. Dnes, tých, ktorí veria v Cirkev a sú jej verní a veria v jej učenia, je veľmi málo. Ruženec? Oni si myslia, že nie je „moderný“.  Mnohí veria, že po živote všetko skončí. Týchto je veľmi, veľmi mnoho a podľa toho aj žijú, pretože sa ž viac nemodlievajú. Hriech dosiahol Neba: ale už to celé dlho nepotrvá. Tá z roku 1917 (fatimská Panna Mária) to tak povedala. Ale len zopár ju počúvlo. Smrť, tresty, hlad; ó, áno, isto opäť prídu!

 

Judáš

Na veky som zatratený! Vy nevšímaví ľudia, keby ste si len vedeli predstaviť čo to znamená byť naveky zatratený! Som zatratený!

Nevyjdem z tohto dievčaťa. Tam dole je to príliš mučivé.

Keby len ľudia vedeli, čo je v krámku za nechodenie do kostola! Strašne zle sa im to vypomstí.

Títo modernisti sú výsledkom mojej činnosti a už mi patria.

Už viac neposlúchajú pápeža v Ríme. Je to ten v Ríme, kto drží Cirkev ešte pokope.

Humanae Vitae (encyklika Pavla VI. najmä o nebezpečenstvách promiskuitného spôsobu života) je tak isto bez výsledku. Je úplne bezcenné.

Duchovní v kláštoroch sledujú televízory a dostatočne sa nemodlia, nekľačia a nenaťahujú tie svoje tlapy.

 

Kain

Zavraždil som svojho brata. Teraz horím.

 

Hitler

Ľudia sú hlúpi ako zvery! Veria, že po smrti všetko skončí. Ale život pokračuje – buď hore, alebo dole.

 

Otec Fleischmann

Býval som kňazom v Ettlebene. Som zatratený. Tam dole je to strašné. Judáš ma tam stiahol.

Som zatratený, pretože som svoje povinnosti konal veľmi zle.

Zabil som jednu osobu a mal som ženy.

Príliš málo som sa modlieval. Vždy som bol v zhone, aby som dokončil svoje posvätné povinnosti. Teraz som tam dole a na veky sa budem trápiť!

Žiaden kňaz by sa nemal ženiť.

Keby kňazi nepovolili prijímanie na ruku, toto by sa nestalo (krádež hostie).

 

Nero

Mali by ste nasledovať správu z Fatimy!

Humanae Vitae je rozhodujúce, celé Humanae Vitae!

Ruženec by sa mal modlievať, lebo inak to je koniec

 

Otec Renz sa spýtal na biskupa Lefebvreho. Lucifer – „ach, ten! Ale oni ho neposlúchajú. Aká to škoda.“

 

Ďalšie

Modernisti zabíjajú Cirkev. Na tomto tvrdo pracujeme.

Nikto o nás už viac nerozpráva. Zvlášť nie kňazi na farách.

Biskupi sú hlupáci, že veria teológom, ako je Kung a neposlúchajú pápeža.

Toto je mesiac ruženca, ale len veľmi málo sa ich ho modlí, pretože kňazi na farách si myslia, že je to nemoderné. Oni sú tak hlúpi! Keby poznali jeho dôležitosť! Je to silná zbraň proti satanovi a proti nám. Ale len pár ľudí tomu verí. Myslia si, že je to len stará hračka pre ženy. Našťastie… Tie špinavé svine, čo sa to modlia, majú šťastie.

Kľačadlá na prijímanie sa musia vrátiť späť do kostolov!

Kňazi musia byť ľahko rozoznateľní, že sú kňazmi. Vždy. A nesmú sa ženiť. To je to, čo Ona chce – (kňaz) Matka Božia? – Áno

Ľudia sa musia modliť. V kostoloch a v rodinách. A najdôležitejšie je modliť sa tú strašnú vec – (kňaz) Ruženec? – Áno!

Táto kazeta musí byť zverejnená. Ale nikto jej neuverí.

Ona (Panna Mária) je v Bambergu (zjavenia v Bmabergu). Ale aj my sme tam – (kňaz) Prečo? – Lebo nám kradne toľkých!

 

Nero

Holandskí biskupi sú heretici! Stali sa neverní pápežovi.

Katolíci majú pravé učenie a pritom bažia po protestantoch ako prostitútky.

Na synodách sa pokračuje v uvažovaniach. Biskupi už vedia, čo by mali robiť. Nebolo by treba žiadnych synod, keby nasledovali pápeža. Pre nich je pápež hlupák! To oni dovolili, aby sa tá vec (hostia) dávala do rúk!

Doktríny sa v Cirkvi falzifikujú.

Mnohí už do kostola nechodia. Nikto si nepokľakne pred  Najsvätejšou sviatosťou. A Cirkvi sa moc nedarí odkedy bola založená. Cirkvi sú tak moderné! Nazareťan a Jeho Matka teraz útočia!

Ľudia musia chodievať na spovede. Ale, našťastie, nikto nerobí túto smrdutú vec – (kňaz) spovedanie sa? – Áno! Áno!

Mníšky musia nosievať svoje predpísané šatstvo.

Pápež je na to, aby bol rešpektovaný.

Farári musia opäť rozprávať, že existujem a nie zavádzať ľudí. Ľudia si musia byť vedomí existencie diabla.

 

Judáš

Prijímanie na ruku je mojou zásluhou.

Svätená voda by sa mala vrátiť späť do domovov. Aj kríže by sa mali vrátiť späť na svoje miesta v domoch.

Svätá tvár (Ježiša Krista) by mala byť uctievaná.

Je veľmi dôležité modliť sa k svätému Jozefovi. Vlastne je to to najdôležitejšie!

Ak správa z Fatimy nebude naplnená… príde nový trest. 

Už to dlho nepotrvá, trest prichádza.

Táto kazeta musí byť zverejnená. Mnoho duší bude zachránených.

Strážni anjeli sú dňami aj nocami blízko vás, za vami. Dnes už ľudia neveria v strážnych anjelov. Anjeli sú moji nepriatelia, nenávidím ich!

Ľudia stojaci počas prijímania ma viac tešia ako kľačiaci. Urobím aj nemožné, aby ľudia (pri prijímaní) nekľačali.

 

Nero

Potrat je vražda!

 

Lucifer

Zjavenia v San Damiano a Montechari sú pravé. Cirkev ich neschválila, ale to je ovocie našej práce.

 

Judáš

Z nových reforiem (asi 2. Vat. koncilu) sme veľmi šťastní! Z týchto vecí sme najšťastnejší. 

Potrat je vraždou… Embriá nikdy neuvidia Božiu tvár, lebo neboli pokrstené.

 


Spread the love