Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 27. júla 2021

Drahé deti, Ja som Vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vás priviedla do Neba. Otvorte svoje srdcia a prijmite Vôľu Božiu pre svoje životy. Patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a slúžiť Mu. Ľudstvo je nakazené hriechom a prišiel čas na váš veľký návrat. Čiňte pokánia! Môj Ježiš vás miluje a čaká vás. Nezabúdajte: vaším prísľubom je Nebo. Od sveta zostávajte ďalej. Nedovoľte diablovi ukradnúť, čo je vo vás najcennejšie. Prijmite Evanjelium Môjho Ježiša. Silu vyhľadávajte v Eucharistii a modlitbe. Príde deň, kedy budete hľadať Drahocennú stravu (asi Eucharistia) a na mnohých miestach ju nenájdete. Milujte a bráňte Pravdu. Po všetkých skúškach príde pre Pánovi oddaných víťazstvo.Choďte s radosťou! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love