Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. júla 2021

Drahé deti, žiadam vás, aby ste boli dobré ku každému a všade sa snažili byť svedkami Lásky Môjho Syna Ježiša. Ľudstvo kráča v smutnej duchovnej slepote, pretože ľudia sa odvrátili od Božieho Svetla. Počúvajte Ma. Kráčate v ústrety bolestivej budúcnosti. Veľká bude perzekúcia pre mužov a ženy viery. Buďte silní a pevní vo viere. Nedovoľte démonovi zvíťaziť. Príde deň, kedy budete vedení urobiť (ťažké) rozhodnutia. Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom. Nebo bude vašou odmenou. Odvahu! Milujem vás a budem sa za vás modliť ku Svojmu Ježišovi. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.

 

 


Spread the love