Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 1. februára 2022

Drahé deti, Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Patríte Pánovi a len Jeho musíte nasledovať a len Jemu slúžiť. Ľudstvo zažije utrpenie odsúdeného človeka, pretože ľudia sa odvrátili od Stvoriteľa a jeho zákonov. Rýchlo čiňte pokánie! Hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. Milosrdenstvo nemôžete dosiahnuť bez pokánia a bez sviatosti. Môj Ježiš vás miluje a chce vašu spásu. Nedovoľte, aby vás vaša sloboda zviedla z cesty do neba. Modlite sa. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom Božieho nepriateľa. Kráčate k budúcnosti plnej pochybností a neistôt kvôli zlým pastierom. Pohŕdanie pravdou spôsobí u mnohých zasvätených osôb veľkú duchovnú slepotu a pre mužov a ženy viery bude veľká bolesť. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Počúvajte ma. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k môjmu Synovi Ježišovi. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love