Spread the love

 

Panna Mária ružencová Pedrovi Régisovi 26. januára 2023

Drahé deti, môj Ježiš vás miluje a veľa od vás očakáva. Nedovoľte ničomu a nikomu, aby vás odviedol z cesty, ktorú som vám ukázala. Neklesajte na duchu. Žijete v čase veľkého duchovného boja a Pán vás potrebuje. Plán nepriateľov je odviesť vás od pravdy. Zaútočia na Eucharistiu, aby vás odradili a vzdialili od pravdy. Buďte pozorní. Môj Ježiš je prítomný v Eucharistii v tele, krvi, duši a božstve.

Nedovoľte diablovi, aby vás oklamal a vzal vám túto nespochybniteľnú pravdu z vašich sŕdc. Čokoľvek sa stane, zostaňte s učením pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

28.1. 2023

Drahé deti, naberte odvahu a vydávajte svedectvo o Ježišovi. Žijete v bolestných časoch a ja prichádzam z neba, aby som vám pomohla. Počúvajte ma. Nestrácajte odvahu tvárou v tvár svojim ťažkostiam. Dôverujte Pánovi a zvíťazíte. Úprimne oľutujte svoje hriechy. Môj Ježiš vás očakáva s otvorenou náručou. Choďte do spovednice a hľadajte milosrdenstvo môjho Ježiša prostredníctvom sviatosti svätej spovede. 

Svätá spoveď a Eucharistia: veľký zásah nepriateľa bude proti týmto sviatostiam. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Dajte mi svoje ruky a povediem vás k môjmu Synovi Ježišovi. Odvahu! Nech sa stane čokoľvek, neodbočujte od pravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

 


Spread the love