Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 24. januára 2023

Drahé deti, veľkým pokladom sa bude opovrhovať a na mnohých miestach bude stôl prázdny a moje úbohé deti budú hladné. Som vaša Bolestná Matka a trpím za to, čo pre vás prichádza. Neodbočujte od pravdy. Neustupujte. Môj Pán potrebuje vaše úprimné a odvážne svedectvo. Prijmite evanjelium môjho Ježiša a počúvajte učenie pravého Učiteľského úradu Jeho Cirkvi. Hľadajte Ježiša. On je prítomný v Eucharistii v tele, krvi, duši a božstve. Povedzte všetkým, že toto je nespochybniteľná pravda. 

Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery. Nech sa stane čokoľvek, neodvracajte sa od Ježiša. Dajte mi svoje ruky a ja vás privediem k Tomu, ktorý je vaším jediným a pravým Spasiteľom. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

Zdá sa, že posledným a najväčším cieľom, na ktorý skrytý nepriateľ v radoch kléru zaútočí, bude samotná podstata Eucharistie! – M. 

 

 


Spread the love