Spread the love

Zach Sobiech – mladý katolícky hudobník, ktorý zomrel v mladom veku na ťažkú chorobu. V roku 2020 o ňom natočili film „Oblaky“.

Pán Ježiš sestre Natálii

Dávam ti tieto utrpenia ako zvláštnu milosť; takže ich (z teba) nesnímem. Fyzické a pozemské mučeníctvo je záchranným člnom pre tie duše, ktoré sa plavia v ústrety peklu s množstvom svojich hriechov. Ak by som tieto hriechy z teba sňal, ako odo Mňa požaduješ, tento záchranný čln s mnohými dušami tebe zverenými, by sa navždy potopil. Požehnávam ťa tým, že ti udeľujem utrpenia mučeníkov. Ak príjmeš toto utrpenie z Mojej ruky, môžem skrze teba zachrániť mnoho duší. Moja drahá dcéra: utrpenie je záhadnou milosťou, ktorá ťa usmrcuje (v hriechu?), aj keď nanovo žiješ. Skrze toto utrpenie môžem nielen zachrániť duše, ale rovnako tak môžem svetu udeľovať veľký dar pokoja (/mieru).

+++

Sestra Mária Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love