Spread the love

 

Pán Ježiš sestre Natálii

Nepýtajte sa, kedy sa svet obráti; radšej sa pýtajte, kedy sa vy obrátite. Kedy si uvedomíte, že ani vlas nespadne z vašej hlavy, že by o tom Otec nevedel? Kedy si uvedomíte, že niet na zemi pozemského zla, ktoré by nebolo použité na zdokonalenie tých, ktorí sa boja Boha? Dcéra Moja, mala by si vedieť, že oheň, ktorý ničí svet, Satanov oheň, je dovolený Mojim Otcom. Skrze ničenie, ktoré tento oheň spôsobuje, dobro je oddeľované od zla. Skúšaní a očistení ohňom, dobrí stanú sa lepšími. Povedz to všetko Mojim deťom!

+++

Sestra Natália od sestier sv. Márie Magdalény sa narodila v roku 1901 v dedinke neďaleko Bratislavy vo vtedajšej Habsburskej ríši nemeckým rodičom. V mladom veku vstúpila do kláštora v Bratislave, neskôr sa ocitla v kláštore v Budapešti.

Bolo to práve v Maďarsku, kde začal obdržiavať nadprirodzené správy. Správy boli v maďarskom jazyku a mnohé z nich sa týkali katolíckeho kléru v krajine, ako i osudu Maďarska. Väčšina správ je datovaná do rokov 1939-1943.

Jej správy neboli ani jej predstavenými ani Cirkvou nikdy spochybnené a v roku 1943 dokonca napísala pápežovi Piovi XII., aby nejazdil do svojho letného sídla, Castelgandolfo, lebo bude bombardované – čo sa aj skutočne udialo.

Tu uvedené správy sú z knihy „Víťazná Kráľovná sveta“ (Maď., 1987), ktorá v roku 1999 obdržala imprimatúru od gen. vikára Jesúsa Garibaya z Guadalajara (Mexiko).

Jej správy ma zaujali predovšetkým z jedného dôvodu – opäť doplňajú Marie-Julie i Pedra Régisa a nijako nevybočujú z toho, čo oni povedali (na rozdiel od mnohých iných údajných správ, ktoré sa dnes všade roja). M.


Spread the love