Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 10. februára 2018

Drahé deti, cesta Pána vedie ku Spáse, avšak nepriatelia ponúkajú skratky. Majte sa na pozore. Cesta spásy vedie skrze kríž. Neustupujte. Môj Pán je veľmi blízko vás. Dajte Mu svoju úplnú existenciu a budete zmenení. Nežite ďaleko od Pravdy. Ľudstvo smeruje ku priepasti duchovnej deštrukcie. V tomto čase súženia sú vašimi zbraňami obrany: svätý ruženec a Sväté písmo, spoveď a Eucharistia. Vernosť pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša a zasvätenie sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu.

Nebojte sa. Ktokoľvek je s Pánom, nikdy nezakúsi váhu prehry. Odvahu! Keď sa všetko bude zdať byť stratené, Pán bude konať a spravodliví budú víťazní. Boží nepriatelia spôsobia veľkú duchovnú škodu v životoch mnohých Mojich úbohých detí, ale tí, ktorí zostanú verní Pravde, tí nebudú dotknutí. Vpred po ceste, ktorú vám ukazujem! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love