Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi 14. januára 2023

Drahé deti, patríte Pánovi a iba Jeho musíte nasledovať a iba Jemu slúžiť. Majte odvahu, vieru a nádej. Budete prenasledovaní pre svoju vieru a lásku k pravde. Neustupujte. Kto je s Pánom, nikdy nezažije ťarchu porážky. Prichádzam z neba, aby som vás vyzvala k úprimnému pokániu. Zmierte sa s Bohom, aby ste boli veľkí vo viere. Máte slobodu, ale nedovoľte, aby vás vaša sloboda vzdialila od môjho Syna Ježiša.

Hľadajte Pána, ktorý vás miluje a očakáva s otvorenou náručou. Som vaša Matka a milujem vás. Buďte poslušní k môjmu volaniu a všetko bude pre vás dobré. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

17.1. 2023

Drahé deti, odvahu! Kráčate smerom k budúcnosti neporiadku v Božom dome. Trpím za to, čo pre vás prichádza. Kľúč (pôjde) z ruky do ruky a bolesť pre veriacich bude veľká. Žiadam vás, aby ste udržiavali zažatý plameň svojej viery. Nezabúdajte: Pán vinice sa postará o svoju vinicu a Jeho ľud nebude opustený. Modlite sa. Modlite sa. Modlite sa. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

Uvidíme na 10. výročie Benediktovej abdikácie i abdikáciu Františka? M. 


Spread the love