Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 12. januára 2023

Drahé deti, Bábel bude všade rásť kvôli zlým pastierom a tí, ktorí nezostanú verní pravému učiteľskému úradu Cirkvi, budú kráčať v duchovnej temnote. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. Žiadam vás, aby ste boli verní môjmu Synovi Ježišovi. On je váš jediný a pravý Spasiteľ. Neschádzajte z cesty, ktorú som vám ukázala. Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Vráťte sa. Môj Pán vás miluje a očakáva vás. Nezabudnite: vo vašich rukách svätý ruženec a Sväté písmo; v srdci láska k pravde. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 


Spread the love