Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi 25. júla 2000

Drahé deti, otvorte svoje srdcia a s láskou počúvajte Boží hlas. Vedzte, že Pán sa ponáhľa, a vy už viac nemôžete žiť ďaleko od Jeho milosti. Rýchlo sa obráťte pre vlastné dobro! Ľudstvo žije ďaleko od svojho Stvoriteľa a denne duchovne umiera. Buďte poslušní. Veľká očista prichádza a vy by ste mali byť pripravení , pretože mnoho duší bude prekvapených.

Deň Pánov prichádza. Zrno bude oddelené od pliev. Nezostávajte v hriechu. Modlite sa. Ak sa budete modliť, váš život bude plný požehnaní a milostí. Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého.

Amen.

Zostávajte v pokoji.

+++

Toto Irlmaierovo proroctvo bolo prvý krát zverejnené v roku 1992. Má pochádzať z 50. rokov minulého storočia a týkať sa má primárne Nemecka. Ale zjavne je aktuálne aj pre zvyšok Európy. S utečeneckou krízou v roku 2015 sa v krajine stalo opäť aktuálnym.

Irlmaier zrejme vyslovil toto proroctvo pred charitnou sestrou Mariou Luisou Benderovou, ktorá sa učila šoférovať u svojho inštruktora autoškoly, ktorý býval v dome vedľa Aloisa Irlmaiera. Podľa nedávneho článku v novinách Merkur, Irlmaier povedal v roku 1950 žene nasledovné slová:

„Dievča, si svedkom veľkej zmeny, ktorá má prísť.

Najprv príde prosperita ako nikdy pred tým.

Potom nastane veľký úpadok viery ako nikdy pred tým.

Potom nastane bezprecedentný úpadok morálky ako nikdy pred tým (60. roky až dodnes. M.)

Potom príde do krajiny (Nemecka) veľké množstvo utečencov.

Vysoká inflácia.

Peniaze strácajú hodnotu viac a viac.

Čoskoro nasledujú revolúcie.

Potom cez noc zaútočia Rusi na Západ.“

***

Naozaj si myslím, že naše odpadnutie od Boha nie je sranda. Všetci sa dnes tvária, akoby viera v Pána Ježiša, utiekanie sa k Panne Márii, či chodenie do kostola boli … ja neviem … životným štýlom? Svojským pohľadom na svet?

Je to pritom tá najzákladnejšia a vôbec tá najdôležitejšia vec v živote každého jedného človeka! Dobré katolícke žitie, život v milosti posväcujúcej sú na míle dôležitejšie ako peniaze a šťastie, sú dôležitejšie ako zdravie a i život samotný!

Pretože keď ľudia zavrhujú svojho Stvoriteľa, privolávajú na seba hrozné nešťastia – presne, ako sa to podarilo našej generácii (a najmenej dvom generáciám pred nami, ktorým sa môžeme poďakovať).

Ale čo treba dodať – tak ako Pán Ježiš, Panna Mária, svätí boží anjeli, sv. Michal so sv. Rafaelom – môžu ochraňovať celé zbožné civilizácie; rovnako tak môžu ochrániť zbožné národy, či aspoň zbožných ľudí, keď bezbožné civilizácie upadajú do chaosu a vojen.

A to je aj moja nádej.

M.


Spread the love