Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 10. októbra 2021

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla k môjmu Synovi Ježišovi. Môj Pán ma k vám poslal, aby som vás volala k obráteniu. Buďte učenliví. Nevzďaľujte sa z cesty spásy. Povedzte všetkým, že Boh sa ponáhľa. Čo musíte urobiť, nenechajte to na zajtra. Počúvaj ma. Radujte sa, pretože nikto z tých, ktorí sú mi oddaní, nezakúsi večnú smrť. Pomôžem vám zostať vernými môjmu Ježišovi až do konca. Buďte pozorní. Nedovoľte, aby vás diabol oklamal. Nezabúdajte: vo všetkom, Boh na prvom mieste. Nenechajte sa odradiť svojimi ťažkosťami. Bez kríža niet víťazstva. Môj Pán pripravil spravodlivým to, čo ľudské oči nikdy videli. Hľadajte nebo. Všetko v tomto živote sa pomíňa, ale Božia milosť vo vás bude večná. Vpred v obrane pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love