Spread the love

Zdroj: facebook

Z denníčka Marie-Julie, 19. septembra 1901, výročie zjavenia v La Salette

Panna Mária:

Dnes Moje oči stále majú stopy po slzách, ktoré som v ten deň preliala, keď som chcela Svojim deťom priniesť Dobrú novinu, ak by sa boli obrátili, alebo zlé správy, ak by zostali vo svojich neprávostiach… Teraz je ten čas, kedy tieto prísľuby budú naplnené, ktoré predstavitelia Cirkvi zavrhli… Oni nechcú svetlo! Kvôli tomuto všetkému veľmi trpím. Bolesť v tejto chvíli trýzni Moje Srdce… Najbolestnejším mečom možno práve teraz vidieť… Je vidieť pastierov odvracať sa od posvätného puta, ktoré riadi a spravuje Svätú Cirkev (od pápeža, alebo dnes azda od samotného Krista)…

Moje deti, keď si spomeniem na ten deň, kedy som ohrozenému svetu predniesla svoje varovania na tom svätom vrchu (La Salette), keď si spomeniem na chladné prijatie týchto slov!… nie všetkými, ale mnohými. A tí, ktorí ich mali dať dušiam, srdciam a duchom Mojich detí na známosť s veľkou istotou, hlbokým preniknutím, tí sa nezaujímali o nič! Oni (sami) ich odmietli… Môj Syn, ktorý vidí všetko v hĺbke vedomia… ktorý videl opovrhnutie Mojimi prisľúbeniami sa v Nebi pripravil na všetkých tých, ktorí odmietli dať Mojim deťom na známosť Moje slovo ako jasné svetlo, pravdivé a spravodlivé… Keď vidím, čo čaká Zem, moje slzy opäť tečú…

Falošní apoštoli pod zjavom sladkých slov a falošných prisľúbení a hovoriac klamstvá Mojim drahým deťom, že zachránia ich život od búrky a nebezpečenstva (preliatia) krvi… Uisťujem vás, aby ste utekali od každého tieňa týchto ľudí, ktorí nie sú nič iné ako nepriatelia Môjho Božského Syna! Opäť hovorím o obrovskej bolesti: vidím niektorých pastierov na čele Cirkvi (!)… keď vidím tie nenapravitelné škody, smrtonostný príklad, ktorý bude katastrofou pre Mojich drahých ľudí, keď vidím puto lámať sa… Moja bolesť je obrovská a Nebo je hlboko urazené…

Modlite sa za pastierov, ktorých slabosť spôsobuje stratu nespočetného množstva duší!

Modlite sa za pastierov, ktorých slabosť spôsobuje stratu nespočetného množstva duší!

Modlite sa za pastierov, ktorých slabosť spôsobuje stratu nespočetného množstva duší!

Keď vidím nepriateľov predstavujúcich ich sľuby… mnohým z tých, ktorí sú kňazmi Môjho Nebeského Syna! Keď vidím tie duše nechávajúc sa strhnúť na dno (bezodnej) priepasti, hovorím toto: som prekvapená ako Matka Najmocnejšieho Boha, že Môj Syn rovno neotvoril Nebesia aby Hnevom uštedril úder Svojim nepriateľov, ktorí Ho (toľko) urážajú a poburujú.

+++

Marie-Julie Jahenny (1850-1941) bola katolícka mystička a stigmatička, ktorá síce nie je u nás veľmi známa, no v zahraničí a zvlášť v rodnom Francúzsku sú jej proroctvá pomerne známe. Zjavovala sa jej Panna Márie a bolo jej tiež povedané, že pre spásu duší bude musieť veľmi trpieť. Jedným z jej najhorších utrpení boli práve stigmata.

 Autor E. A. Bucchanieri, z ktorého knihy je aj nasledovný odstavec, dodáva: „biskup Nantés, monsignor Fournier, prehlásil, že všetko, čo sa Marie-Julie stalo, je nadprirodzeného a božského pôvodu.“ (We Are Warned: The Prophecies of Marie-Julie Jahenny, str. 10)


Spread the love