Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 16. novembra 2021

Drahé deti, nebojte sa. Naplňte sa nádejou, pretože môj Ježiš je po vašom boku. Prosím vás, aby ste boli mužmi a ženami modlitby. Keď cítite váhu kríža, volajte Ježiša. V Ňom je vaša sila a bez Neho nič nemôžete urobiť. Nevzďaľujte sa od modlitby. Keď ste ďaleko, stávate sa terčom diabla. Môj Pán vás miluje. Milujte Ho nadovšetko. Ste vo svete, ale patríte Pánovi. Prijmite Evanjelium a učenie pravého Učiteľského úradu Cirkvi môjho Ježiša. Ešte vás čakajú dlhé roky ťažkých skúšok. Budete vyhodení von kvôli vašej viere a pre vašu lásku k pravde. Odvahu! Nech sa stane čokoľvek, neustupujte. Vaše víťazstvo je v Pánovi. On sa o vás postará. Vpred! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 18. novembra 2021

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Dajte mi vaše ruky. Váš kríž bude ťažký a ja vás chcem viesť cestou víťazstva. Nepriatelia budú konať tak, aby zničili posvätno. Božie zákony budú opustené a bude málo tých, ktorí zostanú pevní vo viere. Môj Ježiš od vás veľa očakáva. Nedovoľte diablovi zvíťaziť. Môj Ježiš sľúbil, že bude s vami každý deň. Dôverujte Mu, pretože len tak môžete dosiahnuť úžasné veci, ktoré pre vás vyhradil. Nežite vzdialení od modlitby. Odvahu! Zajtrajšok bude lepší pre spravodlivých. Budem sa za vás prihovárať u môjho Ježiša. Vpred bez strachu! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love