Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 13. mája 2021

Drahé deti, Ja som vaša Matka a prišla som z Neba, aby som vám pomohla. Buďte poslušní Môjmu volaniu. Žiadam vás, aby ste patrili Môjmu Synovi Ježišovi. Odvráťte sa od sveta a žite otočení (smerom) k Raju, pre ktorý jediný ste boli stvorení. Ten, ktorý je bránou (Kristus), bude s kľúčom vo Svojich Rukách. Môj Ježiš má všetko pod kontrolou. Nepriatelia budú konať, ale víťazstvo bude Môjho Syna Ježiša.

Nech sa stane čokoľvek, zostávajte s Ježišom a neodchyľujte sa od učenia skutočného magistéria Jeho Cirkvi. Spoločný kľúč neotvorí dvere ku večnosti (zrejme narážka na ekumenizmus). To, čo je falošné, padne k zemi. Od modlitby sa neodvracajte. Držte svoj ruženec a nasledujte Ma po ceste svätosti. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, LEBO ONO INAK SPÔSOBÍ VOJNY A PRENASLEDOVANIE CIRKVI!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love