Spread the love

 

Svätý Jozef Edsonovi Glauberovi, 1. marca 2021

Pokoj do tvojho srdca!

Môj synu, prišiel som z Neba dať ti požehnanie a rovnako tak požehnať celé ľudstvo. Boh sa ponáhľa. Ak sa ľudstvo neobráti a nenavráti sa na cestu úprimného pokánia, bude trpieť strašný trest. Povedz všetkým, aby zmenili svoje životy tak rýchlo, ako to len bude možné, pretože veľký trest čoskoro doľahne na svet.

Žehnám vás všetkých: v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

+++

O Edsonovi Glauberovi:

Edson Glauber je rodený Brazílčan a v roku 1994 sa mu v jeho 22 rokoch začala – podľa jeho slov – zjavovať Panna Mária, Pán Ježiš, sv. Jozef, či sv. Michal Archanjel.

 

Biskup jeho oblasti, Monsignor Carillo Gritti, uznal tieto videnia za hodnoverné.

 

V roku 2017 však Vatikán začal vyšetrovať tieto prípady a vízie označil za nehodnoverné.

 

Možno však povedať, že vatikánski úradníci v tomto konkrétnom období nezažívali práve vydarené obdobie kvôli ich neschopnosti vyšetriť nezrovnalosti ohľadom údajnej trestnej činnosti vo Vatikánskej banke.

 


Spread the love