Spread the love

 

Z denníčka Marie-Julie, 14. októbra 1878

Sv. Marisse

„Žijeme v krajine martýrov, niektorí skrze meč, iní skrze skúšky a trpezlivosť. Avšak Božie poklady pre dušu sú také veľké, že Mu (duša) slúži veľkoryso! Staré dni boli strašné kvôli prelievaniu krvi kresťanov. Kresťanská viera (však) bola pevná a stabilná, ako aj dodnes je medzi vernými kresťanmi. Náš Pán so Svojou nebeskou Láskou dáva kresťanom silu a odvahu vytrvať  uprostred útrap a úzkostí. Čas, ktorý sa pripravuje, je tiež prípravou, ktorá bude viesť veľké množstvá duší a mučeníctvo bude na (bojovom?) poli; pretože Viera je takmer vyhasnutá v mnohých srdciach, čakajúcich na čas, ktorý nie je tak ďaleko, kedy budú môcť uspokojiť svoj hnev a svoju zúrivosť  (voči Bohu a Jeho ľudu).

Ale Boh taktiež pripravuje Svoje plány. Moc Božia je tak isto chystaná a človek, vo svojich (bezbožných) snahách, nájde iba klamnú slabosť. Myslí si, že sa už dostal na vrchol svojich víťazstiev, ale Boh, Nekonečná Múdrosť, taktiež všetko pripravil… Útoky a zradné sprisahania sa pretláčajú proti Svätému chrámu Božiemu. Ale (chrám) vydrží, pretože Boh bude brániť Svoju Cirkev a ochráni ju, a ona prežije tak dlho ako jej deti (tzn. „do konca sveta“). Vyzbrojme sa odvahou, (čo je) taktiež našou zbraňou v boji, pretože Hlas Boží nie je ďaleko…“

+++

Štvrtok 13.5. je sviatok Nanebovstúpenia Pána. Nezabudnite ísť do kostola! M.


Spread the love