Spread the love

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 30. júla 2019

Drahé deti, záhrada stratí svoju nádheru kvôli zlým správcom, ale skrze spravodlivých bude všetko obnovené. Víťazstvo príde. Žiadam vás, aby ste plameň svojej viery ponechávali horieť. Neustupujte. Môj Ježiš vás potrebuje. Neodvracajte sa od modlitby. Len skrze moc modlitby môžete uniesť váhu skúšok, ktoré sa už dejú. Ja som vaša matka a trpím pre to, čo k vám prichádza. Zostaňte verní Môjmu Synovi Ježišovi a pravému Magistériu Jeho Cirkvi. Odvahu. Môj Ježiš vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Vpred v obrane pravdy. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: MODLITE SA ZA PÁPEŽA FRANTIŠKA A ZA TO, ABY ZASVÄTIL RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love