Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi, 10. augusta 2023

Drahé deti, buďte pokorného srdca. Strom zla porastie čím ďalej tým viac a jeho plody nakazia mnoho Mojich úbohých detí, avšak Pravda vytne každý strom, ktorý rastie mimo vinice Pánovej. Buďte odvážní a bráňte Ježiša a pravdy Jeho Pravej Cirkvi. Nemajte strach. Tí, ktorí sú s Pánom, zvíťazia. Spoveď, Eucharistia, Sväté písmo, svätý ruženec, vernosť pravému Magistériu Cirkvi Môjho Ježiša a zasvätenie sa Môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. To sú zbrane pre veľký duchovný boj.

Dajte Mi svoje ruky a Ja vás povediem ku víťazstvu. Vpred v obrane Pravdy! Toto je správa, ktorú vám dnes predávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem, že ste mi dovolili si vás opäť pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha svätého. Amen.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love