Spread the love

Červené námestie, Moskva. Ešte aj takmer 30 rokov po rozpade Sovietskeho Zväzu sú tu komunistické symboly všadeprítomé.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 24. septembra 2020

Drahé deti, vpred bez strachu. Nie ste sami. Cesta (ku) svätosti je plná prekážok, ale Pán vás nikdy nenechá osamote. Buďte mužmi a ženami modlitby. Keď ste ďaleko, stáate sa cieľom Božieho nepriateľa. Posilňujte sa v počúvaní a žití Evanjelia. Milosť Môjho Ježiša vyhľadávajte skrze Sviatosť zmierenia, lebo len tak Ho môžete prijímať v Eucharistii. Buďte v pozore. Smerujete do veľkej vojny. Zostaňte s Ježišom.  Zanechajte temnotu a zostávajte v Pánovom svetle. Vaše víťazstvo je v Ježišovi. Nezablúďte od Toho, ktorý jediný je vaša Cesta, Pravda a Život. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem k svätosti. Odvahu. Tí, ktorí zostanú verní pravému magistériu Cirkvi Môjho Ježiša budú zachránení. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love