Spread the love

Portland, Oregon, USA.

2020.

 

Panna Mária Kráľovná pokoja Pedrovi Régisovi , 1. apríla 2008

Drahí synovia dcéry, veľké množstvá budú pochodovať a v ich srdciach – túžba po pomste. Utrpenie a bolesť prinesú veriacim.  Znesvätia posvätné miesto a veľká bude bolesť Cirkvi Môjho Ježiša. Žiadam vás, aby ste zachovávali plameň svojej viery. Nestojte nehybne. Boh sa ponáhľa. Ľudstvo smeruje do veľkej priepasti. Trpím kvôli vášmu utrpeniu. Buďte srdca pokorného, lebo to je jediná cesta, po ktorej vás môžem viesť k Tomu, kto jediný je Cesta, Pravda a Život. Vpred bez strachu. Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen.

Buďte v pokoji.

 

PS: PÁPEŽ FRANTIŠEK MUSÍ IHNEĎ ZASVATIŤ RUSKO NEPOŠKVRNENÉMU SRDCU PANNY MÁRIE, KÝM NIE JE NESKORO!!!

+ + +

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love