Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 23. júla 2022

Drahé deti, som vaša Matka a prichádzam z neba, aby som vás viedla do bezpečného prístavu viery. Buďte tichí a pokorní srdcom. Nevzďaľujte sa od pravdy, lebo len pravda vás privedie k Tomu, ktorý je vaším jediným a pravým Spasiteľom. Ľudstvo kráča k priepasti sebazničenia, ktoré ľudia pripravili vlastnými rukami. Trpím pre to, čo pre vás prichádza. V modlitbe pokrčte kolená, pretože len tak môžete pochopiť Božie plány pre váš život.

Počúvajte ma. Máte slobodu, ale lepšie je konať Božiu vôľu. Počúvajte Ježiša. Len v Ňom nájdete svoje skutočné oslobodenie a spásu. Boží nepriatelia budú konať, aby vás odviedli od pravdy. Nech sa stane čokoľvek, zostaňte verní pravému Učiteľskému úradu Cirkvi môjho Ježiša. Dajte mi svoje ruky a ja vás povediem bezpečnou cestou. Vpred na obranu pravdy! Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 25. júla 2022

Drahé deti, vy ste dôležité pre uskutočnenie mojich plánov. Buďte k môjmu volaniu poslušní. Vaša duša je vzácna pre Pána. Starajte sa o svoj duchovný život, lebo len tak budete veľkí v Božích očiach. Ľudstvo sa stalo duchovne chudobným, pretože stvorenie je viac cenené ako Stvoriteľ. Som vaša Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. V modlitbe pokrčte kolená. Sila modlitby vás povedie k môjmu Synovi Ježišovi. Kráčate k budúcnosti veľkých súžení. 

Nedostatok lásky k pravde spôsobí u mnohých zasvätených osôb veľkú duchovnú slepotu. Temnota falošnej náuky sa rozšíri všade a bolesť bude veľká pre spravodlivých. Čiňte pokánie a vráťte sa k Tomu, ktorý je vaša jediná Cesta, Pravda a Život. Majte odvahu, vieru a nádej. Zajtrajšok bude lepší pre mužov a ženy viery. Neustupujte. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love