Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 14. septembra 2000

Drahé deti,veľmi sa modlite pod krížom za obrátenie mužov a ženy a za posvätenie Cirkvi. Žijete v časoch veľkej očisty ľudstva. O svoj duchovný život sa starajte, aby ste tak mohli rásť vo svojej viere. Odpovede na svoje otázky nájdete v úprimnej a dokonalej modlitbe. Vždy sa modlievajte a nezabúdajte, že váš život je krátky. Žiadam vás robiť všetkým dobre a mať odvahu všade dávať svedectvo lásky Pána. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love