Spread the love

 

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 21. júla 2022

Drahé deti, bojujte v prvom rade za spásu duší. Ste vzácni pre Pána a On vás chce spasiť. Nestarajte sa príliš o hmotné statky. Všetko v tomto živote sa pominie, ale milosť Božia vo vás bude večná. Nezabudnite: môj Ježiš vás bude žiadať, aby ste sa zodpovedali za všetko, čo robíte v tomto živote. Vždy pamätajte: Boh vo všetkom na prvom mieste. Majte dôveru, vieru a nádej. Zajtrajšok bude lepší pre spravodlivých.

Ešte uvidíte hrôzy na Zemi, ale kto je s Pánom, zvíťazí. Žijete v dobe veľkej duchovnej slepoty. Diablovi sa podarilo kontaminovať mnohé z mojich úbohých detí a tie chodia v bahne falošných náuk. Dávajte si pozor, aby ste sa nenechali oklamať. V Bohu niet polopravdy. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter


Spread the love