Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 19. júla 2022

Drahé deti, som vaša Bolestná Matka a trpím kvôli vašim utrpeniam. Daj mi svoje ruky a ja vás povediem k Tomu, ktorý je vašim jediným a pravým Spasiteľom. Nevzďaľujte sa od Ježiša. On vás miluje a očakáva vás s otvorenou náručou. Ten, kto sa stavia proti Kristovi, bude konať a spôsobí veľký zmätok. Mnohí stratia pravú vieru. Žite a svedčte evanjelium. Nezostávajte ticho. Môj Ježiš vás potrebuje. Neustupujte.

Čo musíte urobiť, nenechávajte na zajtra. Nezabudnite: milujem vás a vždy budem s vami. Pre spravodlivých nebude žiadna prehra. Toto je posolstvo, ktoré vám dnes odovzdávam v mene Najsvätejšej Trojice. Ďakujem vám, že ste mi umožnili ešte raz vás tu zhromaždiť. Žehnám vás v mene Otca, Syna a Ducha Svätého. Amen. Zostávajte v pokoji.

Preklad: o. Peter

 

„Ten, kto sa stavia proti Kristovi, bude konať a …“ je fráza, ktorá sa v Pedrových správach už niekoľkokrát vyskytla a ja osobne som bol vždy presvedčený, že táto fráza odkazuje na ruského prezidenta (alebo skôr diktátora) Putina. M. Viď:

 

Pedro Régis – Bude veľká vojna a mnohí sa budú klaňať falošným ideológiám

 

Pedro Régis – Majte odvahu, vieru a nádej!

 


Spread the love