Spread the love

Panna Mária Pedrovi Régisovi, 29. marca 2022 

Drahé deti, Ja som vaša Sedembolestná Matka a trpím pre to, čo na vás prichádza. Na kolenách sa modlite. Ľudstvo bude piť trpký kalich utrpenia a muži a ženy viery budú niesť ťažký kríž. Ten, ktorý protirečí (/vzdoruje) Kristovi* bude konať proti tým Bohom vybraným. Budete obklopení vlkmi prestrojenými za baránky a bolesť bude pre vás veľká. Neustupujte! Vaše víťazstvo je v Ježišovi! On vás nikdy neopustí.

Prišla som z Neba, aby som vás viedla po ceste dobra a svätosti. Majte odvahu, vieru a nádej! Keď sa bude zdať byť všetko stratené, Víťazstvo Božie (vzostup Veľkého katolíckeho kráľa) príde pre spravodlivých. Neodvracajte sa od Pravdy. Ľudia kráčajú na priepasti lži a klamu, avšak vaše skutočné oslobodenie je v láske a obrane Pravdy. Vpred bez strachu! Toto je správa, ktorú vám Ja dnes dávam v mene Najsvätejšej Trojice.  Ďakujem vám, že ste mi umožnili si vás znovu pozbierať. Žehnám vás v mene Otca, i Syna, i Ducha Svätého.

Amen!

Buďte v pokoji.

* Tento pojem sa už raz objavil: “ Ten, kto protirečí Kristovi, bude konať a ovládne rôzne národy“ (TU). Správa je ešte z DECEMBRA. Podľa môjho názoru „Ten, kto protirečí Kristovi“ predstavuje Putina. M.

+++

Pedro Régis je muž z Brazílie, ktorému sa Panna Mária zjavuje už od roku 1987.

Arcibiskup jeho oblasti Zanoni Demettino Castro potvrdil zjavenia za hodnoverné.

Pedrove zjavenia neboli cirkevnými predstaviteľmi nikdy spochybnené.


Spread the love