Spread the love

Bol to Taylor Marshall, kto si ako prvý všimol zaujímavý fenomén: v rokoch 1917/18 došlo k definitívnemu pádu posledného tradične katolíckeho impéria a zároveň vzniku prvého komunistického superimpéria.

Práve v roku 1917 došlo k zjaveniam vo Fatime, kedy Panna Mária varovala tri deti, že sa ľudstvo po stáročiach definitívne odvracia od svojho Stvoriteľa a vyberá si veľmi zlú cestu. V čase, keď v Portugalsku zaznievali tieto slová, prežívalo Habsburské impérium – vtedy oficiálne známe ako Rakúsko-Uhorsko – posledné mesiace svojej existencie. Na čele tohto 400-ročného posledného skutočného katolíckeho impéria bol zbožný cisár Karol, dnes známy ako blahoslavený Karol.

Ako posledné katolícke impérium hynulo, povstávalo impérium nové, na povrchu tohto sveta dosiaľ nevidené – komunistický Sovietsky Zväz.

Celý článok “Bl. Karol, Lenin a Fatima“ si môžete prečítať na stránke Christianitas.sk


Spread the love